top of page

Botulinumtoxin

Botox eller Vistabel som produktet også kalles er et injeksjonsprodukt

som består av et muskelavslappende middel som injiseres i musklene

under huden. Der virker Botulinumtoxin ved å blokkere nerveimpulsene til de

områdene som injiseres.

 

Botulinumtoxin egner seg spesielt godt for behandling av rynker mellom

øynene (bekymringsrynker), de horisontale rynkene i pannen, og rynker i

utkanten av øynene (kråketær).

 

Hvordan viker Botulinumtoxin?

Botulinumtoxin er et muskelavslappende stoff som har blitt benyttet i medisinen

siden 50-tallet og ble utviklet for behandling av overaktivitet i muskulaturen

rundt øyet, for eksempel ved ukontrollert blinking.

Botulinumtoxin blokkerer nerveimpulsene som sendes til de muskler som styrer ansiktsuttrykk, og er et veldig populært produkt for behandling av alderstegn i form av spenningsrynker i ansiktet. Botulinumtoxin begrenser nervesignalene til utvalgte deler av ansiktsmuskulaturen slik at den ikke spenner seg og på denne måten skaper rynker i området som behandles. Etter behandlingen blir huden din raskt betydelig glattere og rynkene minsker. De musklene som ikke behandles fortsetter å fungere som vanlig.

 

Resultat

Du kan gjenoppta arbeid og ande gjøremål umiddelabart etter behandlingen. Resultatet av en Botulinumtoxinhandling begynner å merkes etter 3-10 dager. Ved behandling av enkelte områder kan det ta opp til 14 dager. Normalt sett vil resultatet av en enkelt behandling vare i 3-4 måneder. Etter det bør behandlingen gjentas og for hver gang øker varigheten av behandlingen.

I dag er injeksjonsbehandling med Botulinumtoxin den vanligste legeadministrerte skjønnhetsbehandlingen i verden.

Botulinumtoxin

bottom of page